หมวดสินค้า >> Temperature/Humidity Equipment >> Surface Type Series Thermocouple Probes >>
   
 
LP-41
- Ø15mm - 400°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-42
- Ø26mm - 480°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-44
- Ø15mm + Ø 6.35mm X 150L ~ 200Lmm - 600°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-45
- Ø15mm + Ø 6.35mm X 28Lmm X 150L ~ 200Lmm - 480°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-46
- Ø15mm + Ø 6.35mm X 150L ~ 200Lmm - 480°C MAX ..Readmore..
 
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275991