หมวดสินค้า >> Temperature/Humidity Equipment >> Needle Type Series Thermocouple Probes >>
   
 
LP-31
- Ø2.0mm X 80Lmm - 250°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-32
- Ø3.8mm X 120Lmm - 400°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-33
- Ø2.0mm X 80Lmm - 200°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-34
- Ø4.8mm X 150Lmm - 600°C MAX ..Readmore..
 
 
LP-35
- Ø1.0mm X 15Lmm - 180°C MAX ..Readmore..
 
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275992