มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประจำปี 2552

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552
National Science and Technology Fair 2009

 8 - 23 สิงหาคม 2552 (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม )
อาคาร 2-8  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 เวลา 09.00-20.00 น.

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า 

สนุก ตื่นเต้น ท้าทาย  จุดประกายความคิด กับหลากหลายกิจกรรม และมากมายองค์ความรู้ สร้างสรรค์โดยกระกรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอีก 6 กระทรวงร่วมงาน คือกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง 34 หน่วยงาน จาก 21 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ 10 ภาคเอกชน และมากกว่า 10 ผลงานจากต่างประเทศ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะร่วมกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต : ผลงานกระทรวงวิทย์ฯ คิดเพื่อคนไทย”

เมื่อวันที่ 8-12 ที่ผ่านมาทางบริษัท Calibration Laboratory จำกัด ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมออกบูธงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 52" ที่จัดขึ้น ณ Impac เมืองทองธานี งานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม นี้

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269