งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันมาตรวิทยาโลก และวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 สถาบันมาตรวิทยา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันมาตรวิทยาโลก และวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง "สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยมาตรวิทยาได้อย่างไร" ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในงาน ท่าน ดร. คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช รัฐมนจรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนา และพล.อ.ต.ดร. เพียร   โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275268