เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 52 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ได้มีการจัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "ข้อกำหนด ISO : 16949 และการสอบเทียบเครื่องมือวัด" และในหัวข้อ "การนำใบรับรองผลการสอบเทียบไปใช้ประโยชน์" โดยท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ  สุขทัต และ คุณมงคล   ยศสุนทร และได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 23 ท่านจาก 13 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท Asada Machinery จำกัด

2. บริษัท Better Image จำกัด

3. บริษัท Bosh Automotive (Thailand) จำกัด

4. บริษัท Furukawa Automative Systems (Thailand) จำกัด

5. บริษัท Mitsui Hygiene Materials (Thailand) จำกัด

6. บริษัท N.C.R. Rubber Industry จำกัด

7. บริษัท Nebtesco Power Control (Thailand) จำกัด

8. บริษัท Saim Toyota Manufacturing จำกัด

9. บริษัท SPE Enterprise จำกัด

10. บริษัท Sunstar Engineering (Thailand) จำกัด

11. บริษัท The Siam Fine Chemucal จำกัด

12. บริษัท UTS Precision จำกัด

13. บริษัท Y.N.P. Engineering จำกัด

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267