"การประชุมวิชาการสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4"

 

เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แคลิเบรชั่น ได้ออกบูธงาน "การประชุมวิชาการ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในงานมีการสาธิตการ Calibrate เครื่องมือวัดด้วย Laser เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการสอบเทียบเครื่องจักร CNC ฯลฯ ในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานพอสมควร

 
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267