สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) จัดงานประชุมวิชาการสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยจะจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวัด โดยจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาชิกของสมาคมฯ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ

          ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ค้าเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบชั้นนำของประเทศ คลินิกให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยา

          โดยคิดค่าลงทะเบียน

          -  สำหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 700 บาท (ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นสิทธิพิเศษในการรับข่าวสาร และส่วนลดสำหรับกิจการต่างๆ ของสมาคมฯ)

          -  สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 500 บาท

ทั้งนี้สามาถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ที่เบอร์ 02-940-6949

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269