12-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ BITEC บางนา งานมหกรรมลดราคาสินค้าภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ผู้ผลิตและ  ผู้ประกอบกาภาคอุตสาหกรรมพร้อมใจกันยกขบวนสินค้ามาจัดแสดงในราคาพิเศษสุด! 30-70% ตั้งแต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่กว่า 2,000 รายการให้จัดซื้อ ในงานเต็มพื้นที่ BITEC บางนา อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ์ขนส่งลำเลียง บรรจุภัณฑ์ และการจัดเก็บ พลาสติก เครื่องจักร เหล็ก ปั๊ม วาล์ว เครื่องเชื่อม รถยก และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

    พร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังการสัมมนาและการบรรยายทางวิชาการในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในหัวข้อ "ความสำคัญของการสอบเทียบ Machine Tools (CNC, CMM etc.) ในภาคอุตสาหกรรม"   รวมทั้งเข้ารับบริการคำปรึกษาทางเทคนิค และฝึกปฏิบัติสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยตนเองในงาน ฟรี..!

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267