เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ 2552 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และบริษัท จึงได้จัดให้พนักงานร่วมตักบาตรพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท

ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2552

แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

สนุกสนาน.... ^-^     ชื่นบาน.......   Happy....

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267