บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนาพนักงานประจำปี ในวันที่ 1-2 พ.ย. 2551  ณ.หาดแม่รำพึง จ.ระยอง ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 55 คน มีกิจกรรมให้ร่วมระหว่างการสัมมนาหลายอย่าง อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาสี การร่วมทำบุญวายสังฆทานที่วัดตาขัน กิจกรรมเล่นเกมในช่วงกลางคืน ฯลฯ

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269