มาตรวิทยากับการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมหลังน้ำลด
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ร่วมกับสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มาตรวิทยากับการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมหลังน้ำลด" ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269