หลักสูตรการฝึกอบรม
"ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)"

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต

http://play.kapook.com/files/play/dookdik/0/354_40146.gifDownload Brochure Uncertainty of Measurement

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. คำจำกัดความ
2. การวัด และจำนวนเลขหลักนัยสำคัญ
3. สถิติเบื้องต้น
4. การแจกแจงปกติ
5. การแจกแจงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม
6. การประเมินความไม่แน่นอนตาม GUM
    (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)
7. การรายงานผลการวัด

สถานที่จัดฝึกอบรม   ชั้น 2 ห้อง เบธเอล ณ โรงแรมเอวาน่า Avana Bangkok Hotel       
                                (บางนา-ตราด กม.2)


วันที่จัดฝึกอบรม   วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 (พฤหัสบดี-ศุกร์) ระยะเวลา 2 วัน

ค่าลงทะเบียน
       3,500 + VAT 7% = 3,745 / ท่าน (ราคานี้รวม ค่าเอกสาร , ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันทั้ง 2 วัน)

หมดเขตรับสมัคร   10 มีนาคม  2555

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัติ****

สนใจ หลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267