มานั่งสมาธิกันเถอะ  ^_^

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554  ที่ผ่านมาทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมวิธีการนั่งสมาธิ  "วิทิสาสมาธิ"  โดยท่านวิยากร อาจารย์ดนัย จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
สมาธิทำแล้วได้ประโยชน์อะไร?

- แก้ความเครียด, ความเศร้าใจ, ความทุกข์ใจ
- ทำให้หลับสบายคลายกังวล
- เพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจ
- เพิ่มพูนความสุขทางใจ
- เพิ่มพูนสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- สามารถป้องกัน และรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
- เสริมสร้างสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
- ได้สะสมพลังจิตเพิ่มพูนชีวิตให้สมบูรณ์ 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267