อบรมสัมมนาครั้งที่ 12 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี
เมื่อวัน ที่ 9-10 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมาทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ""การสอบเทียบในระบบจัดการคุณภาพ" ในวันอังคาร-พุธ ที่ 9-10 สิงหาคม 2554  โดยท่านวิยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต  ณ สถาบันฝึกอบรมไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269