หลักสูตรการฝึกอบรม
"การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ"

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. การควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2008
2. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการวัด :- การวัด ความถูกต้อง ความคลาดเคลื่อน และความไม่แน่นอน
3. ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด
4. การสอบเทียบ และการทวนสอบ
5. อัตราส่วนความไม่แน่นอน
6. ใบรับรองการสอบเทียบ
7. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/TS16947 Clause 7.6.3 Laboratory Requirements)

สถานที่จัดฝึกอบรม   ชั้น 5 ห้อง 501/1 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

วันที่จัดฝึกอบรม   วันที่ 9-10 สิงหาคม  2554 (อังคาร-พุธ) ระยะเวลา 2 วัน

ค่าลงทะเบียน
       3,000 + VAT 7% = 3,210 / ท่าน (ราคานี้รวม ค่าเอกสาร , ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวััน)

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัติ****

สนใจ หลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267