Thailand Industrial Fair 2011
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดบูธแนะนำบริการสอบเทียบในงานแสดง "Thailand Industrial Fair 2011" ณ ศูนย์แสดงสินค้าใบเทค บางนา ในวันที่ 10 - 13 ก.พ. 54 นี้
           ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
จัด สัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี ณ ชั้น 2 ห้อง 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา   ในหัวข้อเรื่อง " การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์  2554 ทางบริษัทฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าว ในเวลา 13.00 - 16.00 น. 

             หากท่านสนใจ และมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทร. 02-578-0353-4

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269