ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมอาหาร

ด้วยขณะนี้บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมอาหาร" ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ภัตตาคารนิวรสทิำพย์ มหาชััย จ.สมุทรสาคร รายละเอียดหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

1.  ข้อกำหนดการสอบเทียบของอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP)

2.  การสอบเทียบ ทวนสอบ ตาม ISO 10012-1

3.  แนวทางการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอใบสมัครได้ที่  คุณสุดารัตน์  ใจเย็น  02-578-0353-4  (ด่วน รับจำนวนจำกัด ) หมดเขต วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 นี้

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267