อบรมสัมมนาครั้งที่ 10 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 54 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ได้มีการจัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์" โดยท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ  สุขทัต ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267