ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์

ด้วยขณะนี้บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์" ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท  อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด

2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2008 และ ISO/TS 16949 : 2002

3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ

4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอใบสมัครได้ที่ 02-578-0353-4  (ด่วน รับจำนวนจำกัด )

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267