อบรมสัมมนาครั้งที่ 9 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ได้มีการจัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "การควบคุมและสอบเทียบเครื่องมือวัดในระบบการจัดการคุณภาพ" โดยท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ  สุขทัต ณ ศูนย์ฝึกอบรม เอ็ดเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรม สยามอิสเทิร์น จ.ระยอง

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269