เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดอบรมสัมนาขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนา จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ "การสอบเทียบเครื่อง CNC ด้วย Laser Doppler Interferometer" โดยการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสาธิตการสอบเทียบเครื่อง CNC  ด้วย Laser จากบริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267