การควบคุม และสอบเทียบเครื่องมือวัด
ในระบบการจัดการคุณภาพ

ด้วยขณะนี้บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ในหัวข้อเรื่อง "การควบคุม และสอบเทียบเครื่องมือวัดในระบบการจัดการคุณภาพ" ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม เอ็ดเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรม สยามอิสเทิร์น จ.ระยอง รายละเอียดหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด ISO/TS 16949 : 2002

2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO/TS 16949 : 2002

3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ ตาม ISO/TS 16949 : 2002

4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอใบสมัครได้ที่ 02-578-0353-4  (ด่วน รับจำนวนจำกัด )

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269