การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราการสูญเสียด้วยการสอบเทียบเครื่อง CNC

เมื่อวันที่ 26 ส.ค 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี ได้จัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราการสูญเสียด้วยการสอบเทียบเครื่อง CNC" โดยการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสาธิตการสอบเทียบเครื่อง CNC  ด้วย Laser จากบริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267