อบรมสัมมนาครั้งที่ 6 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ได้มีการจัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "การสอบเทียบในระบบจัดการคุณภาพ" และในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดโดย Laser" โดยท่านวิทยากร รอ.บรรจบ  สุขทัต และได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 17 ท่านจาก 9 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท Denso (Thailand) จำกัด

2. บริษัท Japan-Break(Thailand) จำกัด

3. บริษัท Mitsubishi Elevator Asia จำกัด

4. บริษัท Murakami Ampas จำกัด

5. บริษัท Nippo mechatronics (Thailand) จำกัด

6. บริษัท Siam Lammerz จำกัด

7. บริษัท  SK Polymer จำกัด

8. บริษัท  Thai Suzuki Motor จำกัด

9. บริษัท Honda Automobile จำกัด
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267