บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในงานแสดง "Thailand Industrial Fair 2010" ในวันที่ 4-7 ก.พ. 53 นี้

           ด้วยทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดงาน "
Thailand Industrial Fair 2010"  และได้ให้เกียรติทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ในฐานะห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในงานนี้ทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ฟรี! หัวข้อ "Liquid in Glass & Resistance Thermometer" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม บริเวณชั้น 2 ของงาน

             ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานและให้บริการกับทุก ท่าน หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทร. 02-578-0353-4 Mobile : 086-341-9527

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267