สัมมนาประจำปี 2552
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนาพนักงานประจำปี ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2552  ณ.รีสอร์ทบ้านสวนสายสมร จ.นครนายก ในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน มีกิจกรรมให้ร่วมระหว่างการสัมมนาหลายอย่าง อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาสี การร่วมทำบุญ กิจกรรมเล่นเกมในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน สันทนาการ ร้องเพลงคาราโอเกะ และประกวดขวัญใจแคลิเบรชั่น ฯลฯ

CLC เก็บภาพประทับใจมาฝาก ^_^ 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267