งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2552 (Bangkok RHVAC 2009)
จัดพร้อมกับ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2552 (Bangkok E&E 2009)

เมื่อวันที่ 7-11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาทางบริษัท Calibration Laboratory จำกัด ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมออกบูธงาน "งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2552 (Bangkok RHVAC 2009) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ 2552 (Bangkok E&E 2009) " ที่จัดขึ้น ณ Impac เมืองทองธานี


 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267