"โครงการผลิตช่างผู้ตรวจสอบเครื่องจักร CNC เบื้องต้น"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้จัดแสดงนิทรรศการและฝึกอบรม "โครงการผลิตช่างผู้ตรวจสอบ เครื่องจักร CNC เบื้องต้น" ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือช่างแทคนิค และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมอบรมประมาณ 200 คน

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269