NIMT NETWORK

Calibration Laboratory เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการ NIMT NETWORK เอกชนแห่งแรก ตั้งแต่ April 2002 - March 2006

ปัจจุบันเรามีห้องปฏิบัติการ 7 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการสาขาความดัน
2. ห้องปฏิบัติการสาขามิติ
3. ห้องปฏิบัติการสาขาอุณหภูมิ
4. ห้องปฏิบัติการทางกล
5. ห้องปฏิบัติการสาขาไฟฟ้า
6. ห้องปฏิบัติการสาขามวลและเครื่องชั่ง
7. ห้องปฏิบัติการสาขาเคมีและเครื่องแก้ว โดยให้บริการสอบเทียบทั้งภายในสถานที่และนอกสถานที่

          บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Accredited)ISO/IEC 17025:2005 จาก สมอ.(TLAS) (เลขที่ : 0059)

          บริษัท ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2/10-11,55  ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย ด้วยจำนวนบุคลากร 80 คนในพื้นที่ 825 ตารางเมตร การดำเนินงานต่างๆ ของเราเป็นไปภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานและกระบวนการ รวมทั้งความสามารถด้านวิชาการ

          บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2540 เราได้เติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จและมั่นคง ในปัจจุบันเราได้ดำเนินงานการสอบเทียบให้กับบริษัทผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

          ความสำเร็จของเราและการขยายฐานของลูกค้าอย่างรวดเร็วนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการยึดมั่นในคุณภาพและการบริการ เราเสนอแนวทางการสอบเทียบในราคาที่คุ้มค่าและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งปรับให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ของเรา

          นอกจากการให้บริการสอบเทียบตามการรับรองจาก สมอ. (TLAS) แล้ว เรายังสามารถให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือหลากหลายประเภทด้วยรายงานผลการรับรอง (Calibration Certificate) ของเราซึ่งสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ

          เรามีเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้จัดหาอิสระที่เราสามารถติดต่อให้จัดหารายการของที่หายากหรือของที่ไม่ได้วางจำหน่ายแล้วในกรณีที่ต้องการอะไหล่เพื่อสำรองหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293794