บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด

ขอเสนอการบริการใหม่ ให้บริการด้านต่างๆ  ดังนี้

- >บริการตรวจสอบชิ้นงาน , ตรวจสอบ Spec  Jig & Fixture , Mold & Die , Part  ด้วยเครื่อง CMM
-
>บริการสอบเทียบ  Jig & Fixture , Precision Part
-> Applied Job
-> Accuracy  1.8 + L/300
um
http://play.kapook.com/files/play/dookdik/7/35256_37923.gif
Download Brochure New Lab by CMM
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996