ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่จัดอบรม     

เวลา                 

สถานที่             

                      

หัวข้อในการอบรม 

     1.  ข้อกำหนดการสอบเทียบของอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP)

     2.  การสอบเทียบ ทวนสอบ ตาม ISO 10012-1

     3.  แนวทางการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหาร

         

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ ใจเย็น 02-578-0353-4


 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996