ระบบการสอบเทียบในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยานยนต์

วันที่จัดอบรม     

เวลา                 

สถานที่             

                        

หัวข้อในการอบรม 

     1.  การวิเคราะห์ระบบการวัด

     2.  การควบคุมเครื่องมือวัด และเฝ้าระวังตาม ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949 : 2002

     3.  บันทึกการสอบเทียบ / ทวนสอบ

     4.  ข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการตาม ISO/TS 16949 : 2002

     5.  ใบรับรองการสอบเทียบ

     6.  การสอบเทียบเครื่องจักรกล CNC ด้วย Laser

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996