การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตามระบบควบคุมคุณภาพ

วันที่จัดอบรม    

เวลา                

สถานที่          

หัวข้อในการอบรม  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            2. หลักเกณฑ์การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

                            3. หลักเกณฑ์การสอบเทียบและวิธีการใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกต้อง

                

สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาติดต่อขอรับแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-578-0353-4


 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996