ทำไมจึงมีความสำคัญ?

วางเครื่องมือใดๆในสภาวะแวดล้อมที่เลือก และในทันทีทันใดสภาวะแวดล้อมที่เลือกจะกระทำต่อเครื่องมือเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้การดำเนินการเสียหายอย่างมาก สิ่งนี้เรียกว่า การเลื่อน (drift) ทำให้ผลที่ได้เชื่อถือไม่ได้และไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใช้งานอีกต่อไป ถึงแม้ว่าไม่สามารถกำจัดการเลื่อนได้ มันสามารถถูกตรวจพบและควบคุมได้ตลอดกระบวนการของการสอบเทียบ ในอุตสาหกรรมยา ระบบที่การเลื่อนเกิดขึ้นในระดับที่ยอมรับไม่ได้ถือว่า ไม่อยู่ในการควบคุม

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275997