ทำไมจึงเลือกบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
          การให้ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสอบเทียบของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี คือ การให้บริการสิ่งใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการทางด้านมาตรวิทยา
          การวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของความต้องการด้านคุณภาพที่เกิดขึ้น เป็นความท้าทายของผู้ที่มีอาชีพด้านการบริหารงานคุณภาพ ขณะที่ความต้องการแผนงานด้านคุณภาพที่ต้องการความละเอียดมากขึ้นได้พัฒนามาโดยตลอด บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด จึงได้เสนอบริการที่สามารถให้เป็นทางเลือกและมีคำตอบสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตของคุณโดยเราได้จัดเตรียมให้คุณดังนี้

 

ใบรับรองการสอบเทียบ ที่มีข้อมูลที่มีความสอบกลับได้ไป ถึงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT).

 

มีแผนงานการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (2005)

 

บริการจ้างเหมาช่วงงาน ซึ่งทำให้คุณสามารถติดต่อกับแคลิเบรชั่น แลบอราทอรีเพียงแห่งเดียวแทนที่จะต้องติดต่อหลายบริษัท  ไม่เพียงแต่ทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อง่ายขึ้นเท่านั้น เรายังทำให้ขั้นตอนการตรวจประเมินง่ายขึ้น และรับรองในความสามารถทางวิชาการของผู้รับเหมาช่วงงานที่เราใช้บริการ

 

 

 

 

แผนดำเนินการเชิงรุก เราจะติดต่อคุณ เพื่อที่จะกำหนดการสอบเทียบเครื่องมือของคุณ ก่อนถึงวันครบกำหนด

 

บริการรับและส่งเครื่องมือในเขตพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีการสอบเทียบในสถานที่

 

ให้บริการสอบเทียบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบคนเดิม ในกรณีที่มีการใช้บริการสอบเทียบอีก ซึ่งเป็นการลดการที่จะต้องศึกษาเครื่องมือ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของลูกค้าลดลง

 

บริการสอบเทียบนอกสถานที่ เพื่อลดเวลาที่ต้องหยุดงานให้น้อยที่สุด และเพื่อตัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง

 

สอบเทียบในเวลาที่คุณต้องการ เพื่อเลี่ยงการมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 

ประสบการมากกว่า20ปี ในการปฏิบัติการสอบเทียบ ในภาวะแวดล้อมแบบ ISO/GMP

 

ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจประเมิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เรารับผิดชอบงานของเรา เราตระหนักว่าบริษัทของคุณอาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบ ในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินเน้นเรื่องการสอบเทียบ เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือแม้แต่เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมิน

 

ให้คำปรึกษาเพื่อปรับรูปแบบ และกระบวนการสอบเทียบ รวมถึงการปรับแผนเพื่อลดสภาพการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในกรณีที่อาจเกิดขึ้น

 

ให้บริการอบรมเกี่ยวกับการสอบเทียบ 

 

การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลการวัดมีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม โปรแกรมการสอบเทียบ ระหว่างการใช้บริการแต่ละครั้ง และตามแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกัน

 

บริการแนะนำแผนงานในการสอบเทียบภายใน และให้คำแนะนำในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือขั้นต้น ระหว่างการไปเยี่ยมเยือนแต่ละครั้ง

          เมื่อพิจารณาถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่ประหยัด ระดับมืออาชีพแล้ว บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด เป็นทางเลือกที่ให้ประสิทธิผลที่สุดในทุกสถานการณ์ โปรดมอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบเทียบครั้งต่อไปของคุณ
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293794