รายการเครื่องมือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005


ดาวน์โหลด ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองการสอบเทียบทั้งหมด

Pressure Laboratory  
Dimension Laboratory 
Temperature Laboratory 
                   ใบรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ
Electric Laboratory 
Mass Laboratory 
Torque Laboratory 
Force Laboratory 
Vibration Laboratory 
Chemical Laboratory 
  
การบริการนอกสถานที่
Electric Laboratory  
Mass Laboratory 
Force Laboratory 
Temperature Laboratory 
Dimension Laboratory 
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 


 

 • การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 คืออะไร

 •   
 • รายละเอียดเนื้อหาของมาตรฐาน ISO 17025
 •  
 • ข้อกำหนดในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025
 • ทำไมคุณจึงควรเลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025?
 •  
  Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
  Visitor : 1293794